Uesugi Clan

Uesugi Clan

The Uesugi clan (上杉氏, Uesugi-shi) is an ancient daimyo family of Japan known for its influence during the Muromachi period and the Sengoku period.

This family is descended from Fujiwara.

Fujiwara no Shigefusa, descendant of Fujiwara no Yoshikado (9th century) received the domain of Uesugi (Tango province) in the 13th century and took the name of the place. He was the great-great-grandfather of the shogun Ashikaga Takauji.

The family is divided into three branches: Ōgigayatsu, Inukake and Yamanouchi Uesugi.

The clan is mainly known because of Kenshin Uesugi, one of the most powerful daimyos of his time.

Uesugi Clan Members:

 • Uesugi Shigefusa (xiiie siècle)
 • Uesugi Norifusa (d. 1355)
 • Uesugi Shigeyoshi (d. 1349)
 • Uesugi Akiyoshi (d. 1351)
 • Uesugi Yoshinori (d. 1378)
 • Uesugi Noriharu (d. 1379)
 • Uesugi Norikata (d. 1335-1394)
 • Uesugi Norimoto (1383-1418)
 • Uesugi Norizane (1410-1466)
 • Uesugi Kiyokata (d. 1442)
 • Uesugi Fusaaki (1432-1466)
 • Uesugi Noritada (1433-1454)
 • Uesugi Akisada (1454-1510)
 • Uesugi Sadazane (1478-1550)
 • Uesugi Tomooki (1488-1537)
 • Uesugi Norimasa (1522-1579)
 • Uesugi Tomosada (1525-1546)
 • Uesugi Kenshin (1530-1578)
 • Uesugi Kagetora (1552-1579)
 • Uesugi Kagekatsu (1555-1623)
 • Uesugi Harunori (1751-1822)
 • Amakasu Kagemochi
 • Amakasu Kagetsugu
 • Ayukawa Kiyonaga
 • Honjō Shigenaga
 • Honjō Hidetsuna
 • Irobe Katsunaga
 • Jōjō Masashige
 • Kakizaki Kageie
 • Kawada Nagachika
 • Kitajō Takahiro
 • Kitajō Kagehiro
 • Kojima Motoshige
 • Kojima Yataro
 • Murakami Yoshikiyo
 • Nakajō Fujikasuke
 • Nakajō Kageyasu
 • Naoe Kagetsuna
 • Naoe Kanetsuna
 • Naoe Kanetsugu
 • Ōkuma Tomohide
 • Saito Tomonobu
 • Samponji Sadanaga
 • Shibata Naganori
 • Shibata Shigeie
 • Suda Mitsuchika
 • Suibara Takaie
 • Takemata Yoshitsuna
 • Usami Sadamitsu
 • Yamayoshi Toyomori
 • Yasuda Akimoto
 • Yasuda Nagahide
 • Yoshie KagesukeBack to blog