Men & Women Kimonos

Women's Kimono
Nyoko

$199.90

Women's Kimono
Yayoi

$179.90

Women's Kimono
Komako

$229.90

Women's Kimono
Atsushi

$199.90

Men's Kimono
Minori

$119.90

Men's Kimono
Mamoru

$129.90

Men's Kimono
Bushi

$119.90

Men's Kimono
Yukio

$119.90

Japanese Tea Cups

Japanese Tea Cup
Koshiro

$19.90

Japanese Tea Cup
Isao

$19.90

Japanese Tea Cup
Natsuko

$24.90

Japanese Tea Cup
Akemi

$19.90

Japanese Tea Cup
Mitsuo

$19.90

Japanese Tea Cup
Renjiro

$19.90

Japanese Tea Cup
Kioshi

$19.90

Japanese Tea Cup
Tatsuki

$24.90

Japanese Knives

Japanese Knife Daisuke

$159.90

Japanese Knife Daichi

$249.90

Japanese Knife Niko

$119.90

Japanese Knife Emi

$84.90

Japanese Knife Bashira

$159.90

Japanese Knife Hanami

$154.90

Japanese Knife Sana

$94.90

Japanese Knife Kamin

$119.90
BACK TO TOP